Õppeaasta eesmärgid

 

2016 – 2017  ÕPPEAASTA PRIORITEET, PÕHIEESMÄRGID JA ÜLESANDED

Prioriteet: .

1. Toetada igakülgselt keskkonnateadlikku, endast ja teistest lugupidava inimese kasvamist;

Eesmärgid ja ülesanded
2.            Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on koolivalmidus, mis sisaldab endas sotsiaalset, vaimset ja füüsilist küpsust.
3.            Õppe- ja kasvatustegevustes lähtutakse lasteaia põhiväärtustest ja projekti Kiusamisest vaba lasteaia põhimõtetest