Üldinfo

Põhiväärtused

Sallivus – tunnustan erinevusi, olen teiste suhtes lugupidav  vastastikuse mõistmise  kaudu. Talun, tunnustan harjumuspärasest erinevaid arvamusi, uskumusi ja hoiakuid.

Meeskonnatöö – tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, oleme tolerantsed erinevate

arvamuste suhtes. Koostöö on võtmesõnaks ka laste igakülgsel arendamisel.

Avatus – oleme vastuvõtlikud uuele ja headele vastastikustele suhetele laste, lastevanemate ja kolleegidega.

Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele, lähenemisviisidele, mis nihutavad piire ja avavad võimalusi teha asju uutmoodi.

 

 

Missioon

Võimaldame lapsele eakohast, köitvat ja arendavat tegevust läbi mängude, rahvakulturi, looduse ja lapse loovuse.

 

 

Visioon

Sõbrakese lasteaed on õnnelik lapsepõlvemaa, kus käsikäes täiskasvanutega rajatakse vajalike teadmiste ja oskuste vundament.