Koosseis ja töötasujuhend

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia isikkoosseisu nimekiri koos ametikohtade koormusega alates 01.09.2018 on kinnitatud direktori 13.09.2018 käskkirjaga 1-1/19

 

Tallinna Sõbrakese  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile