Koosseis ja töötasujuhend

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia isikkoosseisu nimekiri koos ametikohtade koormusega alates 01.01.2018 on kinnitatud direktori 29.01.2018 käskkirjaga 1-1/2

 

Tallinna Sõbrakese  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile