Koosseis ja töötasujuhend

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia isikkoosseisu nimekiri koos ametikohtade koormusega alates 01.01.2017 on kinnitatud direktori 04.01.2017 käskkirjaga 1-1/1

 

Tallinna Sõbrakese  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile