Projektid, partnerid

 

Praegu meie lasteaed jätkab “Bee-Bot challenge” projetis osslemist, milles võtavad osa koolid ja lasteaiad erinevatast riikidest (Norra, Eesti, Inglismaa, Türgi, Soome, Bulgaaria). Projekt on suunatud laste tegevustele kasutades roboteid “Bee-Bot”.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Aprillis 2017.a. meie lasteaed osales projektis “Suur Munamägi”, milles koolieelikud (6-7.a.) panid kokku “mäe” lihavõitete munadest.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Projekt “Näitused õues”, mida alustas meie lasteaed sai rahvusvahelise kvaliteetmärgi.

 

___________________________________________________________________________________________________

eTwinning on Euroopa koolide ja lasteaedade virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks õpetajatele, kes saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. eTwinningu tegevus edendab Euroopa koolide ja lasteaedade koostööd, kus kasutatakse info- ja  kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT): www.etwinning.net. Erasmus+ on uus Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis käivitus alates 1. jaanuarist 2014. a. eTwinning on selle oluline osa! 

 

2015-2016. aasta projekt “Open Air Exhibition”            

 

                                          

Изображение                                  Erasmus+ Logo

 

Rahvusvahelise projekti “Open Air Exhibition” 12 partnerit.

Osalenud riigid: Romania, United Kingdom, Latvia, Estonia, Georgia, Greece,Turkey.

Viktoria Šulgina (ASUTAJA), Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinn Estonia

Julianna Bardakova (ASUTAJA), Sitsi Lasteaed, Tallinn, Estonia

 

 

____________________________________________________________________________

KIUSAMISEST VABAKS

Lastekaitseliiduprojekt 3-8. aastastele lastele. Keskendub kogu lasteaiarühmale tervikuna.

 

EESMÄRK: lasteaias loodud üksteist arvestavad suhted peaksid kanduma koolikeskkonda.

 

PROJEKTI PÕHIVÄÄRTUSED: ausus, sallivus, hoolivus, julgus

 

PROJEKTI SÜMBOL: Sõber Karu

(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Kiusamisest vabaks

……………………………………………….

MÄRKA JA AITA

Tallinna Haridusameti, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Tallinna Koolijuhtide Ühenduse ühisprojekt.

 

EESMÄRK: Aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.

(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Märka ja aita

………………………………………….

MUSTAMÄE LASTEAEDADE IV TEATRIFESTIVAL

Alates 6. märtsist 2013 toimub teatrikuu raames Mustamäe lasteaedades Tallinna Mustamäe lasteaedade teatrifestival, seda juba neljandat aastat järjest.

Festivali algatajaks ja koordineerijaks on Tallinna Lasteaed Vesiroos

Festivalil osalevad Mustamäe lasteaedade lapsed ja õpetajad. Mustamäe lasteaedade lastel on võimalus külastada sõpruslasteaedu ja nautida heade naabrite näidendeid.

Teatripiletitest saadav tulu kantakse heategevusfondi „Märka ja aita“.

………………………………………………

TALLINNA LASTE JA NOORTE TEATRIFESTIVAL “KANUTIAIA KANN”

Korraldab Tallinna Kanutiaia Noortemaja. Toimub 21.-24. märtsini, 2013

 

EESMÄRK: Hoogustada Tallinna laste ja noorte teatritegevust, arendada nende tunde- ja mõttemaailma, suhtlemis- ja väljendusoskust ning esinemisjulgust

(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Kanutiaia Kann

……………………………………………..

“EESTI KEELE KAUNIS KÕLA”

01.03.2013 osales Mudilaste etluskonkursi ” Eesti keele kaunis kõla” Mustamäe eelvoorus Marten Tamtik ja Emilia Netšajeva Mesilaste rühmast

……………………………………………….

 

ÖKOLOOGILINE PROJEKT “EESTIMAA PUHAS LOODUSLÄBI LASTE LOOMINGU“? 2013- 2015.a.

Proektikorraldaja:  Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

 

Töö sisu: matkad, teatrietendused, kontserdid, töötoad, näitused

 

Projekti põhieesmärgid:

• kodulooduse puhtana hoidmine;

• sõprussuhete arendamine õpilaste ja õpetajate vahel;

• võõrkeelt õppimine ning kultuurierinevuste tajumine ja aktsepteerimine;

• pakkuda lastele loovat ja arendavat vaba aja veetmise võimalust;

• kaasata lapsi võimalikult palju töösse;

• rikastada laste sõnavara;

• aidata lapsel tundma õppida meid ümbritsevat maailma;

• arendada lapse loovust, luua lapsele turvatunne, anda lapsele meeldivaid elamusi ja

kogemusi, positiivse “ mina” välja arendamine, silmaringi laiendamine, rikastada lapse

tundeelu erinevate emotsioonide kogemise teel ja õpetada lapsele reeglijärgset käitumist.

 

 

…………………………………………………

“MUSTAMÄE LAULUD”  PROJEKT 2012.a.

Projekti juht: Lasteaedade koostööselts

 

Osalejad: Kadrioru Lasteaed, Tallinna Unistuse Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Terakese Lasteaed, Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilill

 

Eesmärgid:

1.   Erinevate Tallinna  lasteaedade ühisüritus

2.   Tallinna ja linnaosade ajaloo ja traditsioonidega  tutvumine

3.     Laste huvide märkamine ja toetamine.

4.    Suure hulga laste lasteaiavälisel üritusel osalemine ja esinemine.

………………………………………………….

 

 “KADRIORU LAULUD” PROJEKT 2011.a. 

Projekti juht: Lasteaedade koostööselts

 

Osalejad:

Kadrioru Lasteaed, Tallinna Unistuse Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Terakese Lasteaed, Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilill, Tallinna Päevalille Lasteaed.

 

Eesmärgid:

  1. Koostööseltsi kuuluvate lasteaedade ühisüritus:  Eesti kultuuri ja traditsioonide tutvustamine.
  2. Laulupeoajaloo ja läbiviimise traditsiooni tutvustamine lastele.
  3. Lapsed harjuvad lasteaiavälisel üritusel osalema ja esinema.

………………………………………………….

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 

 

mustamäe vapp.JPG          Mustamäe Linnaosa Valitsus

 

            Tervise Arengu Instituut

 

   Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus