Projektid, partnerid

 

________________________________________________________________________

Pildiotsingu erasmus+ logo tulemus

Rahvusvahelise projekti “Eco Tweet” 01.09.2018-30.08.2019  6 partnerit.

Osalenud riigid: Türgi, Eesti, Rootsi, Norra, Island, Kreeka

Projekti raames:

21 september “Päev ilma autota”

4.oktoober “Rahvusvaheline loomadepäev”

______________________________________________________

Programm “ROHELINE KOOL”

 2008-ecoschools-awardlogo_1.jpg

Meie tegevuses projektis saate tutvuda http://tallinnasobrakese.blogspot.com/

 

_______________________________________________________________________________________________

Seoses meie riigi sajanda sünnipäevaga selle aasta veebruaris, meie lasteaias algas projekt „Tunne Eestimaad”. Selle projekti eesmärk oli tutvustada Eesti kultuuri kõikidele laste vanustele läbi Eesti autorite, luuletajate ja rahvameistrite loomingu ning samuti läbi teatraalse tegevuse. Projekti raames olid planeeritud mitmed üritused ja konkursid, mininäitused ja tegevused pühendatud Eestimaale.

Esimene mininäitus oli pühendatud meie riigi sümbolile-suitsupääsukesele: iga rühm pidi tegema suitsupääsukest kasutades erinevaid tehnikaid ja materjale. Kõik pääsukesed leidsid endale koha meie puu peal (teise korruse hall). Tuli väga ilus välja:

 

 

Märtsi alguses rühmad said kanvaa ja niidid eestimaise stiilis vaipade valmistamiseks. Planeeritud on tööd välja riputada mai kuus lasteaia fuajees teisel korrusel. Valminud on ka juba esimesed tööd:

 

 

 

Kõige mahukamaks projekti ürituseks sai teatrinädal, mille käigus näidati etendusi Eesti kirjanikude teoste motiividel. Nii lapsed kui ka õpetajad osalesid lavategevustes. Kõik rühmad valmistasid kirevaid afišše, mis riputati üles lasteaia esimesel korrusel. Teatrinädal sai alguse 19. märtsil professionaalse teatri „Ilmarine” poolt näidatut etendust „Jonnakas kits”- rahvusmuinasjutude motiividel.

 

 

 

  1. märtsil sõimerühma õpetajad (Kalake, Konnake ja Jänkuke) näitasid nukuteatrit. Paljude laste jaoks oli see esimene etendus elus ning lapsed vaatasid suure huviga. Nukuteater oli Eno Raud motiividel „Siilikese keedupott”.

 

 

Järgmisena näitasid etendusi rühmad: Kakuke ja Mõmmik. Etendused olid 21.04 kell 9.30. Kakukese rühma lapsed said esimest korda omale rolle ja lapsed näitasid etendust oma rühmas. Etendus oli Eno Raud motiividel „Siili keedupott” ning etendust vaatasid külalised Lepatriinu rühmast.

Mõmmiku rühm näitas etendust Andrus Kivirähk motiividel „Leiutajateküla Lotte”

 

23.märtsil kell 9.30 vanem rühm „Siilike” näitas oma etendust. Etenduse pealkiri oli „Rebane hanekarjas” muinasjutu põhjal.

Esmaspäeval, 26. märtsil etendusi näitas kolm rühma: „Lepatriinu, Sajajalgne ja Sipsik. Kaks esimest rühma näitasid etendusi oma rühmaruumides. Lepatriinu rühm võttis omale muinasjutu „Muna” Julius Oro motiividel, rühm „Sajajalgne”-”Maiasmokk Mutt” Marius Saksatamme motiividel. Lapsed vahetasid kostüüme, olid erinevates rollides, mida õpiti pähe. Lapsi aitasid õpetajad ja kutsutud külalised. Fotode põhjal võib öelda, et etendused möödusid hästi.

 

Koolieelne rühm „Sipsik” valis Leida Tigane muinasjutu „Vares keedab hernesuppi”. Etendus aga lükati edasi peaosatäitja haiguse tõttu aprilli kuusse.

27.03 kell 10.00 etendust näitas rühm „Sipelgas”. Etenduse pealkiri oli „Operaator Kõpsi seiklused”. Aluseks oli võetud Heino Pärsi multifilm. Lapsed mängisid nii hästi, et just nende etendus näidati Mustamäe lasteaedade (Tähekese, Allika jne) lastele. Mesilase rühma lapsed kinkisid Sipelga rühmale omatehtud raamatu lastejoonistustest.

 

Viimasena näitasid etendust rühma „Mesilane”-29.märtsil kell 9.30. Nad valisid kuulsa eesti Silvi Väljal muinasjutu „Jussikese seitse sõpra”.

 

Meie projekt lõppes osalemisega kahes linnaürituses. Esimene-linnaprojekt, mis oli pühendatud Eesti riigi 100 aastaseks saamisele- „Me armastame Eesti”, tantsupidu, mis toimus 24. mail lasteaia territooriumil. Vanemad rühmad tantsisid rahustantse rahvusriietes. Kogu üritust filmiti, ning video oli saadetud ürituse korraldajatele.

Teine üritus-laulupidu „Sada särasilma”. Meie lapsed, eesti keele õpetaja, muusika õpetaja esinesid Vabaduse väljakul eesti keelsete lauludega (pilte saab vaadata meie lasteaia internetiaadressil).

Projekti üritused „Me tunneme Eestit” möödusid huvitavalt ja lustakalt.

 

 

__________________________________________________________________________________

Praegu meie lasteaed jätkab “Bee-Bot challenge” projetis osslemist, milles võtavad osa koolid ja lasteaiad erinevatast riikidest (Norra, Eesti, Inglismaa, Türgi, Soome, Bulgaaria). Projekt on suunatud laste tegevustele kasutades roboteid “Bee-Bot”.

 

___________________________________________________________________________________________________

Aprillis 2017.a. meie lasteaed osales projektis “Suur Munamägi”, milles koolieelikud (6-7.a.) panid kokku “mäe” lihavõitete munadest.

__________________________________________________________________________________________________

Projekt “Näitused õues”, mida alustas meie lasteaed sai rahvusvahelise kvaliteetmärgi.

__________________________________________________________________________________________________

eTwinning on Euroopa koolide ja lasteaedade virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks õpetajatele, kes saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. eTwinningu tegevus edendab Euroopa koolide ja lasteaedade koostööd, kus kasutatakse info- ja  kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT): www.etwinning.net. Erasmus+ on uus Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis käivitus alates 1. jaanuarist 2014. a. eTwinning on selle oluline osa! 

 

2015-2016. aasta projekt “Open Air Exhibition”            

 

                                          

Изображение                                  Erasmus+ Logo

 

Rahvusvahelise projekti “Open Air Exhibition” 12 partnerit.

Osalenud riigid: Romania, United Kingdom, Latvia, Estonia, Georgia, Greece,Turkey.

Viktoria Šulgina (ASUTAJA), Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinn Estonia

Julianna Bardakova (ASUTAJA), Sitsi Lasteaed, Tallinn, Estonia

 

etw_europeanqualitylabel_91698_et etw_europeanqualitylabel_91698_et

2018. aasta Euroopa kvaliteedimärgiga tunnustatud projektide loetelu riikide kaupa

____________________________________________________________________________

KIUSAMISEST VABAKS

Lastekaitseliiduprojekt 3-8. aastastele lastele. Keskendub kogu lasteaiarühmale tervikuna.

 

EESMÄRK: lasteaias loodud üksteist arvestavad suhted peaksid kanduma koolikeskkonda.

 

PROJEKTI PÕHIVÄÄRTUSED: ausus, sallivus, hoolivus, julgus

 

PROJEKTI SÜMBOL: Sõber Karu

(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Kiusamisest vabaks

……………………………………………….

MÄRKA JA AITA

Tallinna Haridusameti, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Tallinna Koolijuhtide Ühenduse ühisprojekt.

 

EESMÄRK: Aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.

(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Märka ja aita

………………………………………….

MUSTAMÄE LASTEAEDADE IV TEATRIFESTIVAL

Alates 6. märtsist 2013 toimub teatrikuu raames Mustamäe lasteaedades Tallinna Mustamäe lasteaedade teatrifestival, seda juba neljandat aastat järjest.

Festivali algatajaks ja koordineerijaks on Tallinna Lasteaed Vesiroos

Festivalil osalevad Mustamäe lasteaedade lapsed ja õpetajad. Mustamäe lasteaedade lastel on võimalus külastada sõpruslasteaedu ja nautida heade naabrite näidendeid.

Teatripiletitest saadav tulu kantakse heategevusfondi „Märka ja aita“.

………………………………………………

TALLINNA LASTE JA NOORTE TEATRIFESTIVAL “KANUTIAIA KANN”

Korraldab Tallinna Kanutiaia Noortemaja. Toimub 21.-24. märtsini, 2013

 

EESMÄRK: Hoogustada Tallinna laste ja noorte teatritegevust, arendada nende tunde- ja mõttemaailma, suhtlemis- ja väljendusoskust ning esinemisjulgust

(NB! Vajuta allolevale lingile ja saad teada projektist rohkem)

Kanutiaia Kann

……………………………………………..

“EESTI KEELE KAUNIS KÕLA”

01.03.2013 osales Mudilaste etluskonkursi ” Eesti keele kaunis kõla” Mustamäe eelvoorus Marten Tamtik ja Emilia Netšajeva Mesilaste rühmast

……………………………………………….

 

ÖKOLOOGILINE PROJEKT “EESTIMAA PUHAS LOODUSLÄBI LASTE LOOMINGU“? 2013- 2015.a.

Proektikorraldaja:  Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

 

Töö sisu: matkad, teatrietendused, kontserdid, töötoad, näitused

 

Projekti põhieesmärgid:

• kodulooduse puhtana hoidmine;

• sõprussuhete arendamine õpilaste ja õpetajate vahel;

• võõrkeelt õppimine ning kultuurierinevuste tajumine ja aktsepteerimine;

• pakkuda lastele loovat ja arendavat vaba aja veetmise võimalust;

• kaasata lapsi võimalikult palju töösse;

• rikastada laste sõnavara;

• aidata lapsel tundma õppida meid ümbritsevat maailma;

• arendada lapse loovust, luua lapsele turvatunne, anda lapsele meeldivaid elamusi ja

kogemusi, positiivse “ mina” välja arendamine, silmaringi laiendamine, rikastada lapse

tundeelu erinevate emotsioonide kogemise teel ja õpetada lapsele reeglijärgset käitumist.

 

 

…………………………………………………

“MUSTAMÄE LAULUD”  PROJEKT 2012.a.

Projekti juht: Lasteaedade koostööselts

 

Osalejad: Kadrioru Lasteaed, Tallinna Unistuse Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Terakese Lasteaed, Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilill

 

Eesmärgid:

1.   Erinevate Tallinna  lasteaedade ühisüritus

2.   Tallinna ja linnaosade ajaloo ja traditsioonidega  tutvumine

3.     Laste huvide märkamine ja toetamine.

4.    Suure hulga laste lasteaiavälisel üritusel osalemine ja esinemine.

………………………………………………….

 

 “KADRIORU LAULUD” PROJEKT 2011.a. 

Projekti juht: Lasteaedade koostööselts

 

Osalejad:

Kadrioru Lasteaed, Tallinna Unistuse Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Terakese Lasteaed, Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilill, Tallinna Päevalille Lasteaed.

 

Eesmärgid:

  1. Koostööseltsi kuuluvate lasteaedade ühisüritus:  Eesti kultuuri ja traditsioonide tutvustamine.
  2. Laulupeoajaloo ja läbiviimise traditsiooni tutvustamine lastele.
  3. Lapsed harjuvad lasteaiavälisel üritusel osalema ja esinema.

………………………………………………….

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 

 

mustamäe vapp.JPG          Mustamäe Linnaosa Valitsus

 

            Tervise Arengu Instituut

 

   Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus