Soodustused

Lasteaiatasu, mille katab lapsevanem koosneb toidukuludest ja vanema osast ehk kohatasust.

 

Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 euro kuus (Alus: Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määrus nr 7). Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta.

Taotlus esitatakse reeglina kaks korda aastas 10.septembriks ja 10.jaanuariks ning vaadatakse läbi hoolekogu poolt.

 

Vanematel on võimalus saada soodustusi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alamäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alamäärast.

 

Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. (Alus: Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9). taotlus. Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad  siit

 

 Soodused ja toetused Tallinna lasteaedades.