Toiduraha

3-7 a. laste rühmades 2,15 eurot päev
1,5-3 a. sõime rühmades 1,90 eurot päev
Hoolekogu protokoll nr 1 27.09.2017

 

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

 

Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eur (alus: Tallinna Linnavolikogu määrus nr 7; 04.03.2004).

 

Taotlus esitatakse reeglina kaks korda aastas 10.septembriks ja 10.jaanuariks.
Taotluse aluseks on lapsevanema avaldus, kuhu märgitakse andmed kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta.

 

Taotlus vaadatakse läbi hoolekogu poolt.